תצוגה מקדימה

הגדרות

אתה יכול לבחור הגדרת ברירת מחדל מראש של מטבעות עבור המדינה שלך.
אתה יכול להגדיר ברירת מחדל של מטבעות שיופיעו בראש רשימת הבחירות.
$1.12