ดูตัวอย่าง

การตั้งค่า

คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของสกุลเงินสำหรับประเทศของคุณได้
คุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินเริ่มต้นให้ปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกของรายการที่เลือก
$1.12